-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Zdjęcia miasta


 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Świdnica
gmina Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie
Świdnica - Rynek z Tradycjami
www.um.swidnica.pl
Fakty
 • • Świdnica, jako jedno z większych miast w województwie dolnośląskim posiada własną telewizję, radio (co prawda internetowe) oraz kilka tytułów lokalnej prasy
 • • Nazwa "Świdnica" wywodzi się od starosłowiańskiego słowa "svida". Oznaczało ono krzew derenia.
 • • Świdnica od dnia 4 października 2003 nosi tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń, który nadała jej Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu.
 • • Świdnickie Stare Miasto, należy do cenniejszych zespołów urbanistycznych tego typu w Polsce.
 • • W Świdnicy powstała pierwsza na kontynencie europejskim rakieta tenisowa.
 • • W Świdnicy znajduje się unikatowe na skalę europejską Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz jedyne w Polsce prywatne Muzeum Broni i Militariów.
 • • Świdnica to lider średniowiecznej produkcji piwa. Piwo świdnickie było rarytasem serwowanym w specjalnie otwieranych Piwnicach Świdnickich we Wrocławiu, Brzegu, Oleśnicy, Krakowie, Toruniu, czeskiej Pradze, węgierskiej Budzie, niemieckim Heidelbergu a nawet włoskiej Pizzie.
 • • W Świdnicy urodzili się m.in.: Katarzyna Glinka ( polska aktorka filmowa i teatralna), Wojciech Mann (dziennikarz i prezenter radiowo-telewizyjny), Maria Kunic (wybitna astronom -jej imieniem nazwano jeden z kraterów na Wenus), Anna Barańska (siatkarka).
Informacje praktyczne

• Informacja Turystyczna mieści się przy ul. Wewnętrznej 2

• Najważniejsza trasą biegnącą przez miasto jest trasa nr. 35. Oprócz niej z miasta wybiega kilka dróg wojewódzkich i lokalnych: - Droga krajowa nr 35 (Wrocław – Wałbrzych – Mieroszów – Golińsk), - Droga wojewódzka nr 382 (Strzegom – Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie), - Droga wojewódzka nr 379 (Świdnica – Wałbrzych).

• Obecnie z połączeń pasażerskich przez Świdnicę kursuje jedynie autobus szynowy w relacji Międzylesie-Kłodzko Główne obsługiwanej przez Koleje Dolnośląskie. Najbliższym węzłem kolejowym, z którego odjeżdżają pociągi dalekobieżne jest odległa o 10 km Jaworzyna Śląska.

• W pobliskich Świebodzicach znajduje się lądowisko dla awionetek, które może przyjmować niewielkie samoloty.

• W Świdnicy, w obszarze zabudowy staromiejskiej, działa Strefa Płatnego Parkowania. Parkowanie samochodów w Strefie jest płatne w dni powszednie od godz. 10.00 do 18.00, a w soboty od 10.00 do 14.00 (Posiadacze jednośladów nie wnoszą opłat).

W Świdnicy urodził się polski piłkarz, Arkadiusz Piech.

Wydarzenia cykliczne
• Wieczory Świdnickie w Katedrze

- każda ostatnia niedziela miesiąca

• Festiwal piosenki „Rozdźwięki”

- marzec

• Świdnicki Festiwal Gitarowy

- marzec/kwiecień

• Świdnickie Międzynarodowe Noce Jazzowe

- kwiecień - koncertom towarzyszą wystawy fotograficzne i plastyczne

• Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

- kwiecień/maj

• Dni Świdnicy

- czerwiec

• Festiwal Teatru Otwartego

- lipiec

• Festiwal Bachowski

- doroczny festiwal muzyki barokowej - lipiec/sierpień

• Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej

- wrzesień

• Dni Gór

- listopad

• Festiwal Piosenki Świątecznej

- grudzień

Opis

Świdnica– miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. W latach 1975-1998 miasto należało do województwa wałbrzyskiego. Od 2004 r. siedziba diecezji świdnickiej.

Miasto położone jest w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie świdnickim na Równinie Świdnickiej nad Bystrzycą. Leży na skraju Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich.

Świdnica liczy ponad 60.500 mieszkańców i jest położona na obszarze 21,78 km². Jest jednym z większych i ważniejszych miast na Dolnym Śląsku.

Miastami partnerskimi Świdnicy są: Biberach an der Riß (Niemcy), Police nad Metují    (Czechy), Trutnov (Czechy), Kazincbaricka (Węgry), Dystrykt Tendring (Wielka Brytania), Niżyn (Ukraina), Rejon Święciański (Litwa).

Historia

Świdnicę po raz pierwszy nazwano miastem w dokumencie z 1267 r. Prawdopodobnie Świdnica została miastem ok. 1250 r., jednakże dokument lokacyjny jest nieznany. W tym okresie Świdnica należała do Księstwa Wrocławskiego. Właśnie wrocławski książę Henryk IV, zwany Prawym, nadał miastu przywileje, które pozwoliły na jego rozwój. Po bezpotomnej śmierci Henryka IV Świdnica przypadła w 1290 r. Bolkowi I Surowemu, który podniósł miasto do rangi stolicy księstwa. Książę ten stał się protoplastą dynastii Piastów świdnickich.

Na początku XIV w. miasto posiadało już mury obronne z sześcioma bramami, kościół parafialny i dwa klasztory. W 1285 r. w Świdnicy funkcjonował cech piekarzy, tkaczy, szewców, garncarzy, kuśnierzy i krawców. W 1308 r. władzę przejął najstarszy syn Bolka I, Bernard. Mając jednak dwóch braci, zmuszony był podzielić księstwo na trzy części. Ponownie ziemie częściowo zjednoczył i z czasem znacznie powiększył jego syn Bolko II Mały, panujący w latach 1326-1368. Pod koniec swoich rządów był najpotężniejszym władcą na Śląsku, a ziemie Księstwa Świdnicko-Jaworskiego rozciągały się od Dzierżoniowa i Niemczy aż po Łużyce.

W 1353 r. Bolko II zawarł z królem Czech Karolem Luksemburgiem układ sukcesyjny, w którego rezultacie Księstwo Świdnicko - Jaworskie po śmierci w 1392 r. wdowy po Bolku II – Agnieszki przeszło pod panowanie czeskie. Niemal równo stuletni okres panowania Piastów świdnickich był dla miasta okresem burzliwego rozwoju. Świdnica szeroko słynęła z produkcji doskonałego piwa, sukna i noży. Tok życia zaburzany był wielkimi klęskami żywiołowymi oraz niepokojami społecznymi i wojnami. Mimo wszelkich nieszczęść miasto rozwijało się i zwiększało swoje znaczenie.

Zmiana przynależności państwowej nie miała wpływu na gospodarkę. Nadal kwitło rzemiosło i handel. W 1429 r. Świdnicę próbowali zdobyć husyci, jednak mieszczanie nie dopuścili do opanowania przez nich miasta. Pod koniec XV w. Śląsk dostał się przejściowo pod panowanie króla węgierskiego Macieja Korwina. W 1471 r. w mieście działało aż 50 cechów, zrzeszających wielu rzemieślników o różnych specjalnościach. Prawie trzysta domów posiadało prawo warzenia piwa. Funkcjonowało kilka młynów zbożowych i od końca XV w. jeden papierniczy. W Świdnicy odbywały się wielkie, znane nie tylko na Śląsku, targi bydłem i chmielem. Po bitwie w 1526 r. pod Mohaczem, gdzie w walce z Turkami zginął król Czech i Węgier Ludwik Jagiellończyk, cały Śląsk przeszedł pod panowanie domu Habsburgów. Śląsk nadal jednak pozostał krajem Korony Czeskiej.

W pierwszym stuleciu rządów Habsburgów zaszły duże zmiany w życiu społecznym. Reformacja spowodowała, że większość mieszkańców przeszła na wyznanie ewangelickie. Spowodowało to przejęcie przez nich większości kościołów, w tym również kościoła parafialnego. W kolejnym stuleciu wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). W jej efekcie cały Śląsk uległ niemal całkowitemu spustoszeniu. Świdnica, po wielokrotnych oblężeniach, pożarach i przemarszach wojsk została kompletnie zrujnowana. W 1633 r. w wyniku zarazy zmarło w mieście 17 tys. osób. W roku zakończenia wojny w Świdnicy było 118 mocno uszkodzonych domów zamieszkałych przez ok. dwieście osób.. Zniszczenia wojny trzydziestoletniej spowodowały załamanie gospodarki miasta. Mimo postępującej odbudowy Świdnica nigdy już nie odzyskała tak wysokiej rangi, jaką miała wcześniej.

Okres pruski rozpoczął się wojną między Austrią i Prusami. W wyniku pięcioletnich działań prawie cały Śląsk wcielony został do państwa pruskiego. Już wkrótce decyzją króla Fryderyka II powstała twierdza świdnicka. W latach 1748-1754 przebudowano dotychczasowe fortyfikacje i stworzono nową zewnętrzną linię umocnień składającą się m.in. z pięciu fortów i czterech redut. W latach wojny siedmioletniej (1756-1763) wrogie armie czterokrotnie oblegały miasto, za każdym razem je zdobywając. „Zaowocowało” to zniszczeniem ponad dwustu domów i uszkodzeniem prawie czterystu. Po zakończeniu działań znaczne środki wydatkowano na wzmocnienie twierdzy. Wszystko to wpłynęło na zahamowanie rozwoju miasta.

Dopiero reformy gospodarcze okresu wojen napoleońskich spowodowały pewne ożywienie. Pierwsze manufaktury powstawały pod koniec XVIII w., jednak dopiero skasowanie twierdzy w 1866 r. wpłynęło znacząco na rozwój przemysłu. Powstało wiele małych zakładów przemysłowych. Już w 1844 r. do miasta doprowadzono linię kolejową z Jaworzyny Śl., później do Dzierżoniowa (1855 r.) i Wrocławia (1898 r.). Miarą rozwoju jest wzrost liczby ludności – z ok. 15 tys. w 1852 r. do ponad 28 tys. w 1900 r.

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych do miasta przybyła polska grupa operacyjna. W imieniu władz dokonała ona przejęcia i inwentaryzacji majątku poniemieckiego oraz rozpoczęła organizowanie lokalnej administracji. Ludność niemiecka została wysiedlona, a na jej miejsce napłynęli osadnicy polscy (przeważnie z terenów Małopolski oraz z kresów wschodnich). Samo miasto nie poniosło większych strat w wyniku wojny, co ułatwiło późniejsze jego zagospodarowanie. Uruchamiano zakłady przemysłowe, otwierano szkoły i organizowano życie kulturalne. W okresie powojennym znacznie rozbudowano przemysł świdnicki, wybudowano nowe, duże osiedla mieszkaniowe. Dnia 1 stycznia 1999 roku Świdnica stała się stolicą powiatu, a w 2004 siedzibą Diecezji Świdnickiej.

Źródło:  um.swidnica.pl/content.php?content.33

Polecane obiekty
 • Katedra św. Stanisława i św. Wacława – wieża o wysokości 103 m
 • Kościół Pokoju pod wezwaniem św. Trójcy – zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Kościół św. Józefa
 • Kamienice mieszczańskie w Rynku
 • Zespół barokowych rzeźb w Rynku
 • Ratusz i blok śródrynkowy z Salą Rajców
 • Kamienica Pod Bykami
 • Muzeum Dawnego Kupiectwa
 • Prywatne Muzeum Broni i Militariów – jedyne w Polsce
 • Fortyfikacje średniowieczne
 • Pozostałości twierdzy Fryderyka Wielkiego

Komentarze i oceny

Brak komentarzy
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW