-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Biała Podlaska
gmina Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska, województwo lubelskie
www.bialapodlaska.pl
Fakty
  • • W Białej Podlaskiej urodzili się m.in. Jacek Kaspszyk: (światowej sławy dyrygent), Roman Kłosowski (aktor teatralny i filmowy), Bogusław Kaczyński (krytyk muzyczny, Georgina Tarasiuk (wokalistka), Karol Okrasa (znany kucharz), Andrzej J. Jaroszewicz (operator filmowy.) Z miastem związani byli także Józef Ignacy Kraszewski , Stefan Żeromski i Julian Ursyn Niemcewicz, którzy w Akademii Bialskiej pobierali naukę.
  • • Od 1975 do 1998 r. Biała była stolicą województwa bialskopodlaskiego. W tym czasie liczba mieszkańców zwiększyła się dwukrotnie.
  • Położona jest nad rzekami Klukówką, Rudką i Krzną – lewym dopływem Bugu, w odległości 36 km od granicy z Białorusią.
  • Przemysł włókienniczy reprezentowały niegdyś zakłady Biawena, powstałe w latach 1967–1970.
Informacje praktyczne

• Do Białej Podlaskiej łatwo dojechać m.in. droga krajowa nr 2 (Świecko – Terespol), będącą odcinkiem międzynarodowej trasy europejskiej nr E30 (Cork – Omsk). Przez miasto przechodzą także drogi wojewódzkie nr 812 (Biała Podlaska – Krasnystaw) i 811 (Biała Podlaska – Sarnaki, gdzie łączy się z drogą nr 19 do Białegostoku). W planach jest budowa autostrady A2, która ma przebiegać kilka kilometrów na północ od miasta.

• Duże znaczenie w komunikacji mają również prywatne mikrobusy, zapewniające szybkie połączenia z Warszawą, Lublinem, Terespolem, Parczewem, Białymstokiem, Konstantynowem i Janowem Podlaskim.

• Przez miasto przebiega linia kolejowa nr 2 (Kolej Warszawsko-Terespolska) stanowiąca fragment międzynarodowej magistrali kolejowej E20.

• Biała Podlaska dysponuje własną komunikacją autobusową (8 linii autobusowych) oraz komunikacją prywatną (linia „I”, dawniej „100”), a także linią ekspresową łączącą Osiedle Młodych z centrum miasta.

• Centrum Informacji Turystycznej: ul. Warszawska 11, tel./fax. (83) 342 62 89, citbialapodlaska@go2.pl

Strefa numeracyjna : +48 83

Kod pocztowy : 21-500 do 21-502, 21-506, 21-527

Tablice rejestracyjne : LB

Wydarzenia cykliczne
• Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej „Tańczące trzewiczki”

- impreza popularyzująca polskie tańce narodowe z udziałem zespołów tanecznych z Polski oraz zespołów polonijnych z Białorusi, Ukrainy i Litwy (kwiecień)

• Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Szachowy

- otwarty turniej szachowy z udziałem przedstawicieli z Ukrainy, Białorusi i Finlandii (czerwiec)

• Podlaski Jarmark Folkloru

- impreza prezentująca zespoły folklorystyczne z całego świata zrzeszone w C.I.O.F.F. (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) - lipiec

• Podlasie Jazz Festiwal

- koncerty jazzowe z udziałem czołówki muzyków jazzowych z kraju i świata (październik )

Opis

Biała Podlaska leży na wschodzie Polski, 36 km od granicy z Białorusią, nad rzekami Klukówką i Krzną – lewym dopływem Bugu. Jest głównym ośrodkiem Południowego Podlasia, odgrywa też ważną rolę w kontaktach z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw z uwagi na bliskość przejść granicznych w Terespolu, Koroszczynie i Sławatyczach oraz obecność konsulatu Białorusi.

O bogatej przeszłości historycznej Białej Podlaskiej świadczą liczne zabytki architektoniczne. Najważniejszym z nich jest zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów, będący pozostałością dawnego zamku. Poza fortyfikacjami ziemnymi zachowały się także: brama wjazdowa zbudowana pod koniec XVII w., wieża wjazdowa zwana wartowniczą (obecnie siedziba Muzeum Południowego Podlasia), trzy oficyny z początku XVIII w. – oficyna północno-wschodnia (obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej), północno-zachodnia (obecnie Szkoła Muzyczna) i zachodnia (Miejski Ośrodek Kultury), barokowa wieżyczka w parku, Późnorenesansowa kaplica zamkowa z ok. 1620 r. oraz zespół szpitalny i najstarszy zachowany bialski cmentarz z pierwszej połowy XVIII w. Najcenniejszym obiektem sakralnym w mieście jest kościół św. Anny, zbudowany w 1525 r., pierwotnie drewniany.

W Białej Podlaskiej oprócz galerii, muzeów, kina i ośrodków kultury funkcjonuje także wiele zespołów ludowych, kultywujących kulturę Podlasia. Od XVII wieku Biała jest także znanym ośrodkiem garncarskim, słynącym z wyrobu ceramiki siwej (tzw. siwaków). W mieście swoją siedzibę mają także liczne media: lokalna redakcja „Dziennika Wschodniego”, redakcje „Słowa Podlasia”, „Tygodnika Podlaskiego”, „Wspólnoty Bialskiej”, lokalne redakcje Radia Lublin i Katolickiego Radia Podlasie, Radio Racja, internetowe Radio Biper.

Biała jest także dużym ośrodkiem akademickim na Podlasiu. Znajduje się tu kilka uczelni wyższych: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Wychowania Fizycznego warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej.

Biała Podlaska utrzymuje kontakty na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej z miastami partnerskimi: Brześciem nad Bugiem (Białoruś), Baranowiczami (Białoruś), Niort (Francja) i Smoleńskiem (Rosja).

W okolicy Białej Podlaskiej znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, gdzie można podziwiać dziewiczą przyrodę ostatniej naturalnej doliny dużej nizinnej rzeki Europy. Dziki i piękny Bug może być wykorzystany do spływów kajakami lub tratwami. Amatorzy turystyki rowerowej znajdą tu ciekawe szlaki rowerowe. Warto też odwiedzić Stadninę Koni Czystej Krwi Arabskiej w Janowie Podlaskim, gdzie co roku odbywa się najsłynniejsza na świecie aukcja „arabów”.

Historia

Pierwsza wzmianka o Białej Podlaskiej pojawiła się w 1481 r. Pierwszymi właścicielami byli Iliniczowie, za założyciela uchodzi Piotr Janowicz przydomek „Biały” – wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. W II połowie XVI wieku miasto przeszło we władanie rodu Radziwiłłów. Okres ten, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. W 1622 r. Aleksander Ludwik Radziwiłł zbudował zamek, otoczony fortyfikacjami ziemnymi z fosą w kształcie gwiazdy. Sześć lat później powstała Akademia Bialska, która od 1633 istniała jako filia Akademii Krakowskiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego), wybudowano też wiele świątyń i szpital.

W latach 1655-1660 miasto zostały zniszczone przez Szwedów, wojska Jerzego II Rakoczego i kozaków Iwana Chowańskiego, jednak za sprawą Michała Radziwiłła i jego żony Katarzyny z Sobieskich szybko rozkwitło na nowo. W 1670 r. Michał Kazimierz Radziwiłł nadał miastu prawo magdeburskie oraz herb, przestawiający Michała Archanioła stojącego na smoku z mieczem i wagą w rękach. Miasto było wówczas znanym ośrodkiem produkcji sukna i fajansu, a w latach późniejszych – również wyrobów drewnianych. W XVII wieku w Białej zaczęli osiedlać się Żydzi, którzy wkrótce stali się najliczniejszą pod względem demograficznym i dominującą na polu ekonomicznym grupą etniczno-wyznaniową w mieście.

W XVIII wieku Anna z Sanguszków Radziwiłłowa dobudowała do zamku wieżę i bramę wjazdową, które zachowały się do dziś. Miasto i zespół pałacowy były wówczas wielokrotnie niszczone i odbudowywane. Ostatni właściciel pałacu, Dominik Radziwiłł, pułkownik wojska polskiego, zmarł we Francji w 1813 r. Pałac popadł w ruinę i został rozebrany 70 lat później.

Kolejny szybki rozwój miasta przypadł na dwudziestolecie międzywojenne, powstała wówczas fabryka Raabego, elektrownia miejska, a także Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS), zbombardowana przez Luftwaffe i rozgrabiona przez Sowietów we wrześniu 1939 r.

II wojna światowa zatrzymała rozwój miasta, ale po jej zakończeniu Biała poszerzyła swój zasięg terytorialny, rozwinął się przemysł włókienniczy i meblarski. W 1975 r. Biała Podlaska została stolicą województwa, co przyczyniło się do dwukrotnego zwiększenia liczby jej mieszkańców w ciągu kolejnych 20 lat. Po reformie administracyjnej w 1999 roku ma status powiatu grodzkiego i wiele uprawnień predestynujących ją do roli głównego ośrodka administracyjnego regionu.

Polecane obiekty
  • zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów,
  • kościół pw. św. Anny (dawny zbór ariański),
  • kościół pw. Narodzenia NMP, dawne miejsce przechowywania relikwii św. Jozafata Kuncewicza,
  • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (dawny klasztor reformatów)
  • Akademia Bialska założona w 1628 roku jako filia Akademii Krakowskiej – (obecnie budynek I LO im. J. I. Kraszewskiego)

Komentarze i oceny

średnia ocena ogólna: 5
15 Października 2010r. o 11:30
ocena ogólna
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW