-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Zdjęcia miasta


 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Białystok
gmina Białystok, powiat Białystok, województwo podlaskie
Wschodzący Białystok
www.bialystok.pl
Fakty
  • W Białymstoku urodzili się m.in. Agnieszka Maciąg i Izabella Scorupco (aktorki), Szymon Hołownia (dziennikarz i prezenter TVN).
  • W Białymstoku urodził Ludwik Zamenhof – twórca sztucznego międzynarodowego języka esperanto, którego marzeniem było zażegnanie konfliktów między narodami poprzez danie im możliwości porozumienia się w jego uniwersalnym języku.
  • Najcenniejszym zabytkiem Białegostoku jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, dzieło wybitnych architektów doby baroku, działających na ziemiach polskich. Jego obecny kształt pochodzi z czasów Jana Klemensa Branickiego i odzwierciedla ambicje królewskie hetmana. Zbudował on rezydencję, która jako jedna z nielicznych spełniała wymagania etykiety przyjmowania koronowanych głów. Nawiązywała swoim przepychem do barokowych pałaców królów francuskich, stąd jego nazwy: „Wersal Polski”, „Wersal Podlaski”, „Wersal Północy”. Dzisiaj jest siedzibą Akademii Medycznej.
  • Słowo "Stok" oznaczało niegdyś strumień. W miejscu, w którym dziś tętni życiem kolorowe centrum miasta, przed wiekami rosła puszcza. Sześćset lat temu było to miejsce łowów księcia litewskiego Gedymina. Legenda mówi, że pewnego dnia ścigał on pięknego jelenia tak długo, aż zapadła noc. Ciemność otulała las i było zbyt późno, by szukać drogi powrotnej. Książę postanowił więc spać pod gwiazdami. Rano, gdy opadła mleczna mgła, ujrzał on niezwykły widok. Przed nim lśniła w słońcu rzeka o krystalicznie czystej wodzie: biała rzeka - Biały Stok.
  • Białystok leży na 7 wzgórzach - tak jak Rzym. 32% obszaru to tereny zielone, a na terenie miasta znajdują się 2 rezerwaty przyrody: Las Zwierzyniecki i Antoniuk.
  • Białostocki rynek ma nietypowy, trójkątny kształt.
  • W Białymstoku urodziła się polska wokalistka i aktorka, Monika Dryl.
Informacje praktyczne

Białystok to największy węzeł komunikacyjny północno-wschodniej Polski. Przez miasto przebiega linia kolejowa Warszawa – Suwałki – Kowno – Ryga – Tallinn, która krzyżuje się tu z linią kolejową Ełk – Czeremcha – Siedlce. Białystok posiada połączenia kolejowe z: Warszawą, Olsztynem, Bydgoszczą, Gdańskiem, Poznaniem, lokalnie m.in. z Suwałkami, Ełkiem, Sokółką, Kuźnicą, Czeremchą i Małkinią. Dominującą pozycję na rynku przewozów autobusowych ma PKS Białystok, które utrzymuje wiele linii dalekobieżnych oraz lokalnych do większości miast i wsi województwa.

Przez Białystok przebiega międzynarodowa trasa - krajową „ósemka”, która łączy kraje Europy Zachodniej ze Skandynawią (Via Baltica).Krzyżuje się ona z drogą krajową nr 19.

Centrum Informacji Turystycznej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej znajduje się przy ul. Malmeda 6, tel. +48857326831, www.podlaskieit.pl

Informację na temat komunikacji miejskiej w Białymstoku można znaleźć pod adresem www.komunikacja.bialystok.pl

Wydarzenia cykliczne
Dni Kultury Kresowej

Impreza organizowana w marcu przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Wydarzeniu towarzyszą występy zespołów białoruskich i litewskich oraz Kiermasz Kaziukowy.

Jarmark Wielkanocny

Kiermasz wielkanocnych i wiosennych wyrobów twórców ludowych odbywających się przy Ratuszu w marcu / kwietniu. Impreza organizowana przez Muzeum Podlaskie.

Święto Kultury Białoruskiej

Wydarzenie w którym zobaczysz występy białoruskich zespołów folklorystycznych, kiermasz wydawnictw białoruskojęzycznych, muzyki i rękodzieła. Impreza organizowana w czerwcu przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Opis

Białystok jest wojewódzkim największym miastem północno-wschodniej Polski, leżącym nad rzeką Białą (lewy dopływ Supraśli). W gronie miast wojewódzkich, Białystok jest drugi pod względem gęstości zaludnienia, jedenasty pod względem ludności i trzynasty pod względem powierzchni.

Położenie miasta w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji oraz dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, narodowości i  wyznań. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta - otwartość, życzliwość i gościnność.

Miasto leży w obszarze Zielonych Płuc Polski, 32% powierzchni zajmują tereny zielone. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. W obrębie Białegostoku znajdują się też 2 rezerwaty przyrody, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Białystok może się pochwalić ośmioma miejskimi parkami - Park Branickich, Park Planty, Park Poniatowskiego, Park Zwierzyniec, Park Dojlidy, Park Centralny, Park im. Dziekońskiej, Park Antoniuk. Ogółem zajmują one powierzchnię ponad 80 ha. Są to doskonałe miejsca do spacerów i wypoczynku. Poza tym stanowią naturalne miejsca do różnego rodzaju imprez, koncertów czy wystaw.

Działalność prowadzą tu uczelnie wyższe: m.in. Akademia Medyczna, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, Wyższe Seminarium Duchowne, Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie. Białystok jest największym w rejonie centrum kulturalnym dzięki istnieniu Opery i Filharmonii Podlaskiej, Białostockiego Teatru Lalek i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki.

Mieszkańców mogą znaleźć rozrywkę w kinach, muzeach i galeriach. Swoją siedzibę ma tu Polskie Radio Białystok, Oddział Telewizji Polskiej, redakcje gazet, czasopism i wydawnictwa. Wielką renomą cieszy się białostocka medycyna. W Akademii Medycznej i szpitalach klinicznych realizowane są badania naukowe w ramach programów europejskich i światowych.

Gospodarka miasta opiera się na przemyśle spożywczym, lekkim, maszynowym a także budownictwie, handlu i usługach.

Stolica województwa podlaskiego jest największym w Polsce północno-wschodniej centrum wystawienniczo-handlowym. Białystok utrzymuje kontakty gospodarcze i kulturalne z miastami bliźniaczymi, którymi są: Eindhoven (Holandia), Kaliningrad (Rosja), Kowno (Litwa), Jełgawa (Łotwa), Grodno (Białoruś), Milwaukee (USA), Dijon (Francja), Częstochowa (Polska), Miszkolc (Węgry).

Historia

Jak mówi legenda, dzieje Białegostoku zaczynają się w 1320 roku, kiedy książę litewski Giedymin polował w puszczy na tura. Odpoczywając po pogoni nad puszczańskim strumieniem, miał powiedzieć: "Czysty, biały stok. Można nad nim zbudować dwór myśliwski albo wieś założyć". "Stok" to dawne określenie strumienia, który "stacza się" w dół zbocza, dziś nazywany rzeką Białą.

Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1426 roku, z aktu nadania wsi Bielszczany Stok przez wielkiego ks. Witolda Maciejowi z Tykocina. Od drugiej połowy XV wieku dobra białostockie należały do rodziny Bakałarzewiczów, a w 1547 roku wieś przeszła w posiadanie Wiesiołowskich. W 1645 r. Białystok wszedł w skład starostwa tykocińskiego i stał się własnością Rzeczypospolitej. W roku 1661 Białystok wraz ze starostwem tykocińskim został nadany Stefanowi Czarnieckiemu za zwycięstwo nad Szwedami. W 1665 roku, jako wiano jego córki Aleksandry przeszedł we władanie magnackiego rodu Gryfitów-Branickich.

Stefan Mikołaj Branicki uzyskał prawa miejskie dla swojej rezydencji w 1691 r. od króla Jana III Sobieskiego. Największy rozwój miasta przypadł na drugą połowę XVIII wieku, kiedy w posiadanie objął je Jan Klemens Branicki, który osiadł tu na stałe. Nadał on ostateczny kształt pałacowi i zespołowi parkowo-ogrodowemu. Branicki stworzył centrum administracji swoich rozległych dóbr, wzniósł rezydencję hetmańską i teatr, założył Wojskową Szkołę Budownictwa i Inżynierii oraz umieścił potężny garnizon wojskowy. W 1753 roku miasto spłonęło i zostało przebudowane według planu wzorowanego na architekturze francuskiej i saskiej. Z tamtego okresu przetrwały min.: Ratusz Miejski, dom św. Marcina, zbrojownia, kamienica narożna. Wspaniałość rezydencji była odzwierciedleniem niespełnionych królewskich ambicji Branickiego i była rekompensatą za przegraną elekcję na tron polski, w której Branicki walczył ze swym szwagrem Stanisławem Augustem Poniatowskim.

Po śmierci Branickiego w roku 1771, Białystok przeszedł w ręce Potockich, a po drugim rozbiorze Polski w 1795 r. sprzedano go rządowi pruskiemu. Na mocy traktu tylżyckiego z 1807 roku miasto znalazło się w granicach Rosji jako stolica obwodu białostockiego wcielonego do guberni grodzieńskiej. Pierwsza fabryka włókiennicza powstała w Białymstoku 1824 roku. W drugiej połowie XIX wieku miasto staje się dużym ośrodkiem włókienniczym między innymi dzięki budowie warszawsko-petersburskiej linii kolejowej.

Od chwili napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku w wyniku napływu uchodźców ludność miasta wzrosła trzykrotnie. 15 września 1939 roku niemieckie wojska wkroczyły do Białegostoku, jednak była to okupacja krótkotrwała. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow we wrześniu miasto zostało przekazane Armii Czerwonej i wcielone do Białoruskiej SRR. Okupacja sowiecka skończyła się w 1941 roku, gdy do miasta wkroczyli Niemcy. Kontynuowali oni politykę terroru, przeprowadzając masowe egzekucje. Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do miasta w lipcu 1944 roku. Po zakończeniu II Wojny Światowej ważyły się losy przynależności państwowej Białegostoku - ostatecznie miasto zostało przejęte przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. II Wojna Światowa przyniosła ogromne szkody: zginęło około 60 tys. mieszkańców, miasto uległo w 90 proc. zniszczeniu.

Polecane obiekty

Znajdują się tutaj m. in. liczne kościoły - najstarszy to późnorenesansowy Stary Kościół Farny, cerkwie czy zespół pałacowo-parkowy Branickich. W granicach Białostockiej Aglomeracji Miejskiej znalazła się również część Narwiańskiego Parku Narodowego oraz dwa rezerwaty przyrody.

Komentarze i oceny

średnia ocena ogólna: 5
28 Kwietnia 2014r. o 19:39
Białystok to fajne miasto, szczególnie,że spotkałam tam samych sympatycznych "tubylców". Zachwyciła mnie cerkiew św. Mikołaja, opera oraz pałac Branickich. I oczywiście najlepsza na świecie czekolada z dodatkami w kawiarni Wedla. Polecam !
ocena ogólna
28 Kwietnia 2014r. o 19:39
Białystok to fajne miasto, szczególnie,że spotkałam tam samych sympatycznych "tubylców". Zachwyciła mnie cerkiew św. Mikołaja, opera oraz pałac Branickich. I oczywiście najlepsza na świecie czekolada z dodatkami w kawiarni Wedla. Polecam !
ocena ogólna
24 Grudnia 2012r. o 15:30
Piękne zdjęcia,zachęcaja do odwiedzenia miasta.
ocena ogólna
4 Października 2011r. o 19:04
ocena ogólna
9 Października 2010r. o 11:53
Uwielbiam to miasto. Cisza, spokój, niezwykła atmosfera, urocze parki a w maju mnóstwo stokrotek...
ocena ogólna
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW