-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Zdjęcia miasta

Brak zdjęć

Dodaj zdjęcia
 

Polecane obiekty


  aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
   

  Wydarzenia

  w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


  Dodaj wydarzenie
  Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
   
  Knurów
  gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie
  www.knurow.pl
  Fakty
  Informacje praktyczne

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) jest jednostką realizującą na terenie miasta zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta, a szczególnie dzieci i młodzieży. MOSiR organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, turnieje oraz zawody, współpracując z lokalnymi stowarzyszeniami, klubami i innymi podmiotami działającymi w zakresie sportu i rekreacji masowej. Ośrodek wykonuje swoje zadania w oparciu o posiadaną bazę sportowo – rekreacyjną do której należą : Hala sportowa oraz pływalnia kryta - Sztygarska 1 Stadion miejski - Dworcowa 28 Kąpielisko "Leśne Zacisze" - Niepodległości 109 Pływalnia kryta ,,AquaRelax"- Szpitalna 23 Kort tenisowy - Parkowa 4 Centrum Kultury – działające jako instytucja kultury, zajmuje się animacją życia kulturalnego w mieście, w tym przygotowywaniem i realizacją całorocznej oferty kulturalnej miasta. Zarządza Kinem "Casino”, Domem Kultury w Szczygłowicach, Klubem Kultury Lokalnej "Sztukateria". Ponadto Centrum Kultury zarządza siecią bibliotek miejskich, którą tworzy biblioteka główna przy Aleji Lipowej 12 oraz trzy filie. Oferta bibliotek skierowana jest do dorosłych, mlodzieży i dzieci i liczy około 100 000 woluminów. Od roku 2006 w bibliotece głównej oraz filii Nr 3 w Szczygłowicach można skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Kino ,,Casino" - Niepodleglości 26 Klub Kultury Lokalnej ,,Sztukateria"- Kosmonautów 7a Dom Kultury w Szczygłowicach - Górnicza 1 Miejska Biblioteka Publiczna - Aleja Lipowa 12

  Wydarzenia cykliczne
  Opis

  Gmina miejska Knurów położona jest w centralnej części województwa śląskiego, na południowo - zachodnich obrzeżach konurbacji górnośląskiej. Powierzchnia gminy  stanowi 5,16% powierzchni powiatu gliwickiego ziemskiego i 0,27% powierzchni województwa śląskiego. Położenie miasta w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie: bliskie sąsiedztwo Gliwic (9 km) oraz  Rybnika (20 km) - dużych ośrodków przemysłowo-usługowych z bogatym zapleczem naukowym i technicznym, a także niewielka odległość od Katowic (35 km)- stolicy województwa, jak również niewielka odległość od przejścia granicznego z Republiką Czeską w Chałupkach (48 km).
  Blisko stąd jest także do Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach oraz projektowanego skrzyżowania tras komunikacyjnych A4 (Zgorzelec - Korczowa) i A1 (Gdańsk - Gorzyce).  Przez miasto przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 921 relacji Zabrze-Przyszowice-Przerycie-Rudy oraz nr 924 relacji Kuźnia Nieborowicka-Czerwionka-Żory. Knurów posiada ponadto bezpośrednie połączenie z drogą krajową DK 78 relacji Gliwice-Rybnik-Chałupki. W przyszłości w obrębie miasta usytuowany będzie ponadto węzeł autostrady A1.

  Historia

  Pierwsze wzmianki o Knurowie pochodzą z "Księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego" datowanej na  przełom XIII i XIV wieku. W tym to okresie Knurów był już zorganizowaną osadą i stanowił część składową ziemi gliwickiej. Na przestrzeni od XV do XVIII wieku, losy Knurowa toczyły sie podobnie jak całego Górnego Śląska, który przechodząc z rąk do rąk często zmieniał swoją przynależność do różnych monarchii. Jednym z najstarszych obiektów zachowanych z tego okresu jest XVI wieczny drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca (przeniesiony w 1936r. do Chorzowa).  Na oryginalny wystrój kościółka składały się między innymi cenne rzeźby św. Anny Samotrzeciej, św. Wawrzyńca oraz Pięknej Madonny z Knurowa. Ta ostatnia, powstała około 1420 roku, jest obok Madonny z Krużlowej jedną z dwóch zachowanych w Polsce rzeźb przedstawiających średniowieczne Madonny. (wszystkie knurowskie figury znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.) Zasadnicze zmiany w historii przyniósł miejscowości wiek XIX, związany z procesem industrializacji. Knurów z osady typowo wiejskiej przekształcił sie w ośrodek przemysłowy. Dotychczasowa zabudowa siedliskowa wzbogacona została nowymi obiektami. Na ich tle wyróżniał się wybudowany w poł. XIX wieku na terenie dóbr rycerskich dwór wraz ze stawem.  (w mocno zmienionym obiekcie mieści się aktualnie siedziba NOT i Izba Tradycji Górniczej KWK Knurów przy ul. Dworcowej.) 
  Dynamiczny rozwój górnictwa i rosnące zapotrzebowanie na materiał strzelniczy przyczynił się do powstania w 1875 r. pierwszej fabryki - prochowni na Krywałdzie. Obecnie jedynymi śladami po dawnej świetności zakładu funkcjonującego przez ponad 120 lat najpierw jako ,,Lignoza", a później Krywałd-ERG, są zlokalizowane w rejonie ulicy Zwycięstwa: okazały budynek dyrekcji, neogotycka kapliczka św. Barbary oraz  kościół parafialny p.w. św. Antoniego, który mieści się w budynku dawnej cechowni.

  Gwałtowny rozwój Knurowa przypada na przełom XIX  i XX wieku, kiedy to w wyniku odkrycia bogatych złóż węgla kamiennego podjęto decyzję o budowie koksowni oraz kopalni.  Dzięki temu, w latach 1900-1921 w północno-wschodniej części Knurowa powstały cztery kolonie dla urzędników i robotników. Są to unikatowe w skali kraju przykłady tzw. osiedli patronackich, wznoszonych w sąsiedztwie macierzystych zakładów pracy. Twórcą i  projektantem knurowskich koloni był światowej sławy urbanista niemiecki Karl Henrici. Zespoły te odznaczały się regularnością i geometrycznością układu. Do dziś zresztą, obiekty te zachowały swój specyficzny charakter, wyróżniając się cechami wiejskiej zabudowy z elementami założeń ogrodowych. (np.: III Kolonia w rejonie ul. Dworcowej, Ogrodowej, Słoniny, i sąsiednich.)
  Poza domami mieszkalnymi sukcesywnie rozbudowywano infrastrukturę towarzyszącą. Uruchomiono w 1908 roku pierwszą linię kolejową, w 1912 roku powstał jeden z najbardziej charakterystycznych budynków - Lecznica Spółki Brackiej (obecnie Szpital Miejski przy ul. Niepodległości). W centrum miasta, w rejonie ulic Niepodległości i 1-go Maja wzniesiono kilkanaście, w większości modernistycznych kamienic, w latach 1928-29 wybudowano także ratusz miejski.  U zbiegu ulic ks. Koziełka i Dworcowej zachowała się ufundowana w 1919 roku kapliczka św. Jana Nepomucena, w najbliższym sąsiedztwie wyróżnia się także masywna sylwetka kościoła p.w. św. Cyryla i Metodego z oryginalnym wystrojem wnętrz projektu Henryka Burzca - rzeźbiarza z Zakopanego.
  Pomyślny rozwój miasta przerwany został wybuchem II wojny światowej, który tragicznie zapisał się w losach Knurowa. Przeważającym siłom hitlerowskim wczesnym rankiem 1 września 1939 roku stawiły opór polskie oddziały ochotnicze złożone z byłych powstańców śląskich. Wśród poległych był m.in. dowódca knurowskiego odcinka obrony. Obelisk upamiętniający tamte wydarzenia znajduje się na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3, przy ulicy noszącej imię dowódcy- Feliksa Michalskiego. 
  Przeszło pięcioletni okres okupacji zakończył się wkroczeniem w styczniu 1945 roku wojsk radzieckich. Ich przybycie zapoczątkowało jednak falę represji stalinowskich, którym poddano miejscową ludność pomimo jej polskich korzeni. Na terenie Knurowa  w dzisiejszych obiektach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Szpitalnej znajdował się obóz przejściowy dla internowanych i osób przeznaczonych do wywózki w głąb ZSRR. Przed wejściem do budynku w 1992 roku odsłonięto tablicę poświęconą Tragedii Górnośląskiej.
  Po stopniowej normalizacji sytuacji w kraju, okres powojenny przynosi miastu duże przeobrażenia. Rozbudową przemysłu, uruchomienie w 1961 w Szczygłowicach drugiej kopalni węgla kamiennego, powstanie nowych osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą socjalną, czy też szybko zachodzące przemiany demograficzne związane z napływem nowych osób do pracy powodują zmiany w  krajobrazie knurowskim.

  Dziś, Knurów w ślad za Strategią Rozwoju można określić jako miasto węgla, perspektyw i rozwoju.

  Polecane obiekty

  Komentarze i oceny

  Brak komentarzy
   

  Dodaj komentarz

  Zaloguj się tutaj


   -

  Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW