-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Nowy Sącz
gmina Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz, województwo małopolskie
Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi
www.nowysacz.pl
Fakty
 • • Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 r.
 • • Stare Miasto w Nowym Sączu zostało laureatem plebiscytu „Perły w Koronie” na 10 najbardziej niezwykłych budowli i pereł architektury województwa małopolskiego.
 • • W 1292 r., założyciel Sącza (Nowego), król Wacław II Czeski, przyznał miastu w akcie lokacyjnym prawo bicia własnej monety.
 • • W XIX (2009) edycji konkursu "Teraz Polska” Nowy Sącz otrzymał godło "Teraz Polska".
 • W Nowym Sączu urodziła się : Krystyna Czubówna - polska dziennikarka i prezenterka, Majka Jeżowska - polska piosenkarka, Józef Oleksy - polski polityk.
Informacje praktyczne

• W mieście znajduje się 5 czynnych stacji i przystanków kolejowych: Nowy Sącz, Nowy Sącz Jamnica, Nowy Sącz Biegonice, Nowy Sącz Miasto, Nowy Sącz Chełmiec.

Wydarzenia cykliczne
• Nowosądecki festiwal Przedstawień Bożonarodzeniowych

- styczeń

• Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN&CLASSIC

- rozpoczyna się pączkiem (luty)

• Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki "Pamiętajcie o Ogrodach"

- organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” z okazji nadejścia wiosny (marzec)

• Sądecka Dziecięca Wiosna Artystyczna

- przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży - maj

• Festiwal Filmowy "Ludzie Kina"

- maj

• Konkurs Piosenki Dziecięcej "TRALALALALIADA"

- Miejski Ośrodek Kultury - koniec maja

• Pokazy etnograficzne w Skansenie "Odwiedziny u pradziadków na wsi”

- cykl imprez od maja do września

• Festiwal Orkiestr Dętych "Echo Trombity"

- czerwiec

• Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

- konkurs wokalny dla studentów i absolwentów akademii muzycznych - co dwa lata w maju

• Festiwal Muzyki Organowej L'ARTE ORGANICA

- lipiec

• Imieniny Miasta

- lipiec

• Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór"

- II połowa lipca

• Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej "Wakacje z muzyką"

- sierpień

• Sądecki Jarmark Anielski

- sierpień

• Mały Festiwal Form Artystycznych

- od września do listopada

• Jesienny Festiwal Teatralny

- organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury - październik

• Sądecki Festiwal Muzyczny "Iubilaei Cantus"

- listopad. Ideą festiwalu jest uczczenie rocznic ważnych dla historii Polski i Nowego Sącza oraz aktywizacja lokalnego środowiska chórów amatorskich

Zaduszki Literackie

- listopadowe spotkania poświęcone pamięci pisarzy pochodzących lub związanych z regionem

Opis

Nowy Sącz to miasto powiatowe i na prawach powiatu grodzkiego. Przed reformą administracyjną w 1998 r. stolica województwa nowosądeckiego. Nowy Sącz jest trzecim, co do liczby mieszkańców i piątym, co do powierzchni miastem w województwie małopolskim. Według danych z 2009 roku (GUS) mieszka tu blisko 85 000 mieszkańców.  

Nowy Sącz położony jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Położenie u podnóży masywów górskich Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Beskidu Niskiego, jak również niewielka odległości od Jeziora Rożnowskiego podnosi walory turystyczne miasta.

Na terenie Nowego Sącza działa: 19 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 13 techników, 18 liceów, 10 zasadniczych szkół zawodowych, 13 liceów dla dorosłych, 7 techników dla dorosłych oraz 28 szkół pomaturalnych. Swoją siedzibę mają tu również trzy uczelnie wyższe.

Miasta partnerskie: Stara Lubowa, Garbowo, Tarnów, Elbląg, Schwerte (Niemcy), Preszów (Słowacja), Kiskunhalas(Węgry), Netania (Izrael), Stryj(Ukraina), Narwik(Norwegia),Troki (Litwa), Columbia County (USA).

Historia

Nowy Sącz założony został na terenie wsi biskupstwa krakowskiego – Kamienica - na mocy przywileju wydanego 8 listopada 1292 r. przez Wacława II Czeskiego. Lokacji miasta dokonano na prawie magdeburskim, przyznając zasadźcom, wójtom dziedzicznym, liczne uprawnienia, łącznie z prawem wprowadzania i wymiany monety.

Dzięki korzystnemu położeniu, a także w wyniku licznych przywilejów królewskich nadawanych miastu szczególnie szczodrobliwie przez Władysława Łokietka i jego żonę Jadwigę, Nowy Sącz stał się w średniowieczu ważnym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej i wymiany handlowej. Znamienne, iż u schyłku panowania Władysława Łokietka miasto to było w stanie toczyć z Krakowem równorzędny spór o przebieg dróg handlowych; natomiast w roku 1355 Kazimierz Wielki zwołał tutaj zjazd, na którym panowie polscy złożyli uroczysty hołd siostrze królewskiej Elżbiecie.

Wybudowanie w okresie Kazimierzowskim w Nowym Sączu zamku królewskiego i otoczenie miasta murami, uczyniło z niego istotny czynnik w systemie obronnym południowej granicy Królestwa Polskiego. Jednocześnie miasto stawało się centrum życia religijnego i kulturalnego. Świadczyło o tym podniesienie w 1448 r. przez bpa Zbigniewa Oleśnickiego kościoła św. Małgorzaty do godności kolegiaty i powołanie ośmioosobowej kapituły prałatów i kanoników, jak również wyodrębnienie się w południowej części Małopolski ciekawego zjawiska artystycznego, jakim było tutejsze malarstwo tablicowe i stojąca na wysokim poziomie gotycka rzeźba, której przykładem może być słynna Madonna z Krużlowej.

W drugiej połowie XVII w. Nowy Sącz zaczął tracić swoje znaczenie gospodarczym jak i polityczne. Do regresu w znacznym stopniu przyczynił się „potop” szwedzki, w czasie którego wojska Karola Gustawa na krótko zajęły miasto. Nasilenie okres upadku Nowy Sącz przeżywał w XVIII w. na co wpływało rozprzężenie polityczne w Rzeczypospolitej, szczególnie dotkliwe w epoce rządów saskich. Słabość państwa i samowola magnatów dawała asumpt do rujnujących przemarszów wojsk obcych (szwedzkich, saskich, rosyjskich) i własnych, i to nie tylko w związku z wojną północną, ale również z powodu zwalczania się koterii magnackich.

Tuż przed I rozbiorem Sądecczyzna stała ważnym obszarem działań konfederatów barskich. W 1770 r. – na dwa lata przed I rozbiorem Polski – Nowy Sącz i południowa część Sądecczyzny zostały zagarnięte przez Austrię. Jednym ze skutków rządów austriackich było sprowadzenie na Sądecczyznę kolonistów niemieckich zajmujących skonfiskowane dobra kościelne, którzy wraz z mieszczaństwem polskim i osiadłymi Żydami, aż do II wojny światowej tworzyli wieloetniczną społeczność Nowego Sącza.

Okres autonomii galicyjskiej zaznaczył się w historii Nowego Sącza wyraźnym ożywieniem gospodarczym oraz stworzeniem warunków do rozwoju ducha narodowego i realizacji kulturalnych aspiracji sądeczan. Szczególnie duże znaczenie dla miasta miała budowa w 1876 r. kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, a w 1884 r. połączenia kolejowego Nowy Sącz – Chabówka, co wiązało się z utworzeniem i szybką rozbudową warsztatów kolejowych. Równocześnie miasto poszerzało swoją zabudowę, wyraźnie wychodząc poza centrum historyczne zlokalizowane w widłach Dunajca i Kamienicy. Intensywnemu rozwojowi Nowego Sącza nie przeszkodził w tym czasie nawet katastrofalny pożar, który w dniu 17 kwietnia 1894 r. zniszczył znaczną część miasta, łącznie ze starym ratuszem i przechowywanymi w nim najcenniejszymi archiwaliami miejskimi.

W czasie I wojny światowej Nowy Sącz nie doznał większych strat materialnych. 13 grudnia 1914 r. do miasta zajętego na przeciąg niespełna miesiąca przez Rosjan weszła konnica legionowa, a następnie Józef Piłsudski na czele piechoty.

Szybki rozkład monarchii habsburskiej w 1918 r. sprawił, że mieszkańcy Nowego Sącza byli jednymi z pierwszych, którzy poznali smak niepodległości. W ostatnim dniu października 1918 r. członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej obsadzili strategiczne punkty miasta, a 2 listopada przedstawiciele tymczasowych władz złożyli w sali ratuszowej przysięgę na wierność Rzeczypospolitej.

W okresie międzywojnia rozbudowa Nowego Sącza postępowała nadal, a zaludnienie osiągnęło liczbę34 tysięcy mieszkańców.

Wybuch II wojny światowej zapoczątkował najtragiczniejszy okres w dziejach miasta. Niemcy zajęli Nowy Sącz 6 września 1939 r. prawie natychmiast organizując aparat terroru na czele, którego stanął oprawca nr 1 na Sądecczyźnie Heinrich Hamann. Przygraniczne położenie Nowego Sącza i ziemi sądeckiej sprawiło, iż miasto w pierwszych miesiącach okupacji stało się ważnym ośrodkiem kuriersko-przerzutowym przez zieloną granicę na Słowację i Węgry, a także organizowania innych form oporu, łącznie z utworzeniem silnej partyzantki w ramach Inspektoratu AK.

Za okazywanie patriotycznej postawy mieszkańcy Sądecczyzny zostali potraktowani przez okupanta wyjątkowo bezwzględnie. Ocenia się, że w samym Nowym Sączu i w jego okolicach wymordowano blisko tysiąc osób, a do obozów śmierci wywieziono 2,5 tys. mieszkańców miasta. Osobne miejsce w tym tragicznym bilansie okupacyjnym zajmuje gehenna ludności żydowskiej, stanowiącej przed wojną trzecią część mieszkańców Nowego Sącza, prawie całkowicie wymordowanej na sądeckich miejscach kaźni i w obozach śmierci.

 19 stycznia 1945 r. do Nowego Sącza weszły oddziały Armii Czerwonej, które to wydarzenie pozostawało w związku z wysadzeniem zamku królewskiego,  gdzie Niemcy zgromadzili znaczne ilości amunicji i materiałów wybuchowych.

W 1958 r. rozpoczęto realizację tzw. eksperymentu sądeckiego, którego założeniem była aktywizacja gospodarcza miasta i regionu w oparciu o lokalne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Równie istotną decyzją było nadanie Nowemu Sączowi w 1975 r. statusu miasta wojewódzkiego, którym pozostawał do końca 1998 r.

Źródło http://www.nowysacz.pl/nowy-scz-krltka-historia

Polecane obiekty
 • ruiny zamku królewskiego
 • Bazylika św. Małgorzaty
 • Biały klasztor
 • Dom Gotycki
 • secesyjny dworzec PKP
 • Kapliczka "szwedzka"
 • Stara Kolonia
 • Kościół Matki Bożej Niepokalanej
 • Kościół św. Heleny
 • Kościół św. Kazimierza
 • Kościół św. Elżbiety
 • Kościół św. Ducha i klasztor oo. jezuitów
 • Klasztor i kościół popijarski
 • Skansen - Sądecki Park Etnograficzny
 • Synagoga Bajs Nusn przy ulicy Jagiellońskiej 12
 • Stara Synagoga
 • "Dom Robotniczy"
 • Kościół Matki Boskiej Bolesnej
 • Kaplica NPNMP
 • Kapliczka św. Anny
 • Kapliczka św. Jana Nepomucena
 • Kirkut
 • Kościół św. Rocha w Dąbrówce
 • Mury obronne miasta
 • Biegonice
 • Nowy Sącz - Zabełcze
 • renesansowa Rezydencja Lubomirskich – obecnie biblioteka
 • MCK "Sokół"
 • Stary Cmentarz - Cmentarz Zasłużonych
 • Zespół poklasztorny oo. franciszkanów

Komentarze i oceny

Brak komentarzy
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW