-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 
 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Tu byli

Będziesz pierwszy, kliknij tutaj

 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
 

Ciekawe linki o mieście

Aby dodać link musisz być zalogowany
Piekary Śląskie
gmina Piekary Śląskie, powiat Piekary Śląskie, województwo śląskie
www.piekary.pl
Fakty
 • Miasto leży nad rzeką Brynicą, w południowej części Wyżyny Śląskiej.
 • Pierwsza wzmianka o Piekarach pochodzi z 1253 roku
 • Piekary Śląskie są znanym od XVII wieku ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz jednym z głównych w Polsce ośrodków kultu maryjnego z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. Miasto uznawane jest przez wielu za duchową stolicę Górnego Śląska
 • Na granicy Piekar, Bytomia i Chorzowa znajduje się rezerwat ptactwa wodnego Żabie Doły.
 • Do II wojny światowej w Piekarach znajdował się dom modlitw wyznawców judaizmu. Mieścił się on na ostatnim piętrze kamienicy położonej obecnie przy ul. 1 Maja 3 w dzielnicy Szarlej.
Informacje praktyczne

Połączenia autobusowe z Tarnowskimi Górami, Bytomiem, Katowicami

W mieście istnieje kopalnia Zakład Górniczy Piekary, wchodząca w skład Kompanii Węglowej.

W Piekarach Śląskich istnieje Radio Piekary, stacja, która nadaje w gwarze śląskiej.

W mieście istnieje 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 4 szkoły ponadgimnazjalne oraz 16 przedszkoli.

Wydarzenia cykliczne
Opis

Piekary Śląskie są miastem województwa śląskiego, położonym w północno-wschodniej części ziemi bytomskiej w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto leży w centralnej części wyżyny śląskiej na tzw. Garbie Tarnogórskim oraz na Wyżynie Katowickiej.  Między tymi dwiema wyżynnymi częściami znajduje się Kotlina Józefki oraz obniżenie Szarleja-Brynicy, utworzone z dolin rzek: Szarlejki i Brynicy. Piekary graniczą od północy z gminą Świerklaniec, od wschodu z Bobrownikami i Wojkowicami, od południa z Chorzowem, natomiast od zachodu z Bytomiem oraz Radzionkowem.

Najwyższym punktem w mieście jest kopiec Wyzwolenia (356 m n.p.m. na wzgórzu o wysokości 340 m  n.p.m.), usypany w latach 1932-1937. Natomiast najwyższym naturalnym wzniesieniem na terenie gminy jest Winna Góra (350 m n.p.m.) w Kozłowej Górze. Powszechnie znana Góra Kalwaria wznosi się na wysokość 316 m n.p.m. Najniżej położone jest dno doliny Brynicy  (216 m n.p.m.), u podnóża Sośniej Góry, na południowo-wschodnim krańcu miasta.

Historia

Piekary Śląskie to dynamicznie rozwijająca się gmina, której kulturę i obyczaje ukształtowała wielowiekowa tradycja. Obecnie Piekary Śląskie to miasto o statusie powiatu grodzkiego, należące do województwa śląskiego. Pod względem wielkości powierzchni (3967 ha) oraz liczby mieszkańców (59 tys.) Piekary Śląskie zaliczane są do miast średniej wielkości w regionie. Położenie miasta gwarantuje dobry dostęp do rynków europejskich, co zapewniają trasy i węzły komunikacyjne, instytucje zajmujące się handlem zagranicznym oraz połączenia telekomunikacyjne o światowym standardzie. Dzisiejsze Piekary to gmina, która jest dogodnym miejscem dla realizacji wszelkich pomysłów i zamierzeń inwestycyjnych. Piekary Śląskie- miejscowość leżąca w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w regionie Górnego Śląska. Najstarsze wzmianki o niej w dokumentach pisanych pochodzą z II poł. XIII wieku, gdzie figuruje jako osada służebna grodu bytomskiego. Piekary w dzisiejszym kształcie terytorialnym (z dzielnicami Kozłowa Góra, Brzozowice - Kamień, Brzeziny i Dąbrówka Wielka) funkcjonują dopiero od 1975 r., kiedy to - na mocy reformy administracyjnej kraju - do miasta Piekary przyłączono miasto Brzeziny Śląskie.

W latach 1303-1318 wybudowano w Piekarach Śląskich pierwszy kościół. Najstarsza parafia Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu została erygowana 4 października 1277 r. przez ówczesnego biskupa krakowskiego Pawła z Przemiankowa a dwa dni później 6 października kościół został przez tego biskupa konsekrowany.

Wiek XV wraz z rozwojem górnictwa rud cynku i ołowiu zapoczątkował proces ewolucji całej osady. W XIII-XVI w. Miasto było pod panowaniem zniemczałych książąt śląskich. Dopiero krótka obecność króla Jana III Sobieskiego, spieszącego na odsiecz Wiednia w 1683 r., ożywiła wśród tutejszej ludności pamięć o zerwanych więzach z Polską. W następnych latach dochodziło do licznych buntów chłopskich skierowanych przeciw władzy niemieckich magnatów. W 1697 r. przebywał w Piekarach król August II Wettyn, który w miejscowym kościele potwierdził konwersję na katolicyzm i zaprzysiągł pacta conventa.

W XIXw. nasiliła się germanizacja Piekar. Reakcją na to były dążenia do obrony polskości.  W 1842 r. proboszcz piekarski- ksiądz Alojzy Fiecek przystąpił do budowy nowej, neoromańskiej świątyni według projektu Daniela Groetschla. W nowej świątyni znalazło się godne miejsce dla słynącego cudami obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, choć warto nadmienić, że oryginał obrazu znajduje się od 1702 r. w kościele św. Krzyża w Opolu. Dzisiejsze Piekary są duchową stolicą Górnego Śląska, celem licznych pielgrzymek i miejscem spotkań religijnych. Tradycja związana jest właśnie z obrazem MB Piekarskiej, które zyskało sławę w 1676 r., kiedy to w pobliskim mieście- Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, która ustąpiła po złożeniu przez mieszkańców ślubu odbywania corocznej pielgrzymki do Piekar.

W latach siedemdziesiątych XIX w., w pobliżu bazyliki na wzgórzu Cerekwica, górnicy, hutnicy i robotnicy Górnego Śląska wznieśli Kalwarię Piekarską. Jest to zespół 14 kaplic- stacji drogi krzyżowej, przedstawiających sceny przed ukrzyżowaniem Chrystusa, neogotycki kościół Przemienienia Pańskiego oraz 15 kaplic różańcowych na obrzeżach muru. Piekary wraz z częścią Śląska powróciły do Polski dopiero w 1922 r.

Dla upamiętnienia 250 rocznicy bitwy pod Wiedniem oraz 15 rocznicy wkroczenia wojsk polskich na ziemie śląskie podjęto dzieło budowy Kopca Wyzwolenia Śląska. Uroczyste otwarcie tego niezwykłego pomnika nastąpiło w czerwcu 1937 r. podczas wielkiej patriotycznej manifestacji. Kopiec stanął na tzw. Kocich Górkach, w pobliżu dawnej granicy polsko - niemieckiej.Takie usytuowanie upamiętniło miejsce, gdzie powstańcy przed trzecim powstaniem składali uroczystą przysięgę. Udział w pracach przy sypaniu Kopca miał sam dyktator powstania, komisarz Polskiego Komitetu Plebiscytowego- Wojciech Korfanty. Kopiec skrywa w sobie urny z ziemią znad Bałtyku, z Helu i Gdyni, z miejsc walk powstańców z Wielkopolski, z Bydgoszczy i Gniezna, spod Olkusza, z Cerlicka, z Góry św. Anny, z Kędzierzyna, z Cedyni i Głogowa

Polecane obiekty
 • Zespół kościelny z XIX wieku: kościół parafialny pod wezwaniem NMP i świętego Bartłomieja
 • kościół parafialny pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zespół Kalwarii Piekarskiej
 • Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła
 • Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych,
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

Komentarze i oceny

średnia ocena ogólna: 5
8 Października 2011r. o 21:35
ocena ogólna
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW