-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Zdjęcia miasta


 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
 

Ciekawe linki o mieście

  Aby dodać link musisz być zalogowany
  Rybnik
  gmina Rybnik, powiat Rybnik, województwo śląskie
  Rybnik - miasto z ikrą / Rybnik to dobry adres
  www.rybnik.eu
  Fakty
  • Znajduje się tu jedna z najstarszych kopalń na Górnym Śląsku - kopalnia Ignacy
  • W Rybniku znajduje się najnowocześniejszy stadion żużlowy w Polsce
  • Rybnik posiada najwięcej rond w Polsce (około 30)
  • Patronem miasta jest św. Antoni Padewski
  • Rybnik jest ważnym ośrodkiem przemysłu węglowego.
  • W latach 50-tych XX wieku miasto stało się centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego.
  • Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie obecnego miasta datuje się na 8 tysięcy lat p.n.e.
  • We wczesnym średniowieczu tereny Rybnika zamieszkiwały plemiona Gołęszyców.
  • W średniowieczu Rybnik byl osadą rybacką.
  • Po I wojnie światowej Rybnik byl jednym z głównych ośrodków, w których planowano powstania śląskie.
  • 4 lipca 1922 roku Rybnik został oficjalnie włączony do Polski.
  • W okresie międzywojennym Rybnik zyskał miano "miasta kwiatów i ogrodów".
  • W czasie II wojny światowej działały tu tajne organizacje niepodległościowe m.in. Organizacja Orła Białego, Polska Organizacja Powstańcza, SZP. W Rybniku powstał też Inspektorat AK.
  • W Rybniku urodził się metropolita katowicki apb Damian Zimoń.
  • W Rybniku urodził się piłkarz Jerzy Dudek.
  • Z Rybnikiem związany był Jan Kotucz - jeden z bohaterów II wojny światowej, zginął w obozie jenieckim. Jedna z rybnickich ulic nosi obecnie jego imię.
  Informacje praktyczne

  Rybnik posiada wiele połączeń PKS z prawie wszystkimi regionami kraju.

  Przez Rybnik przebiega DK nr 78 i dorgi wojewódzkie: 920, 925, 929, 935.

  W Rybniku znajduje się 8 stacji i przystanków PKP: Rybnik (Śródmieście), Rybnik Gotartowice, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, Rybnik Paruszowiec, Rybnik Piaski, Rybnik Towarowy i Rybnik Rymer.

  Rybnik posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z następującymi miastami: Bielsko-Biała, Bogumin, Chałupki, Katowice, Pszczyna, Racibórz, Szczecin, Wrocław, Wodzisław Śląski.

  18 listopada 2006 roku w mieście wprowadzony został system elektronicznego biletu miejskiego.

  W Gotartowicach znajduje się lotnisko sportowe

  Wydarzenia cykliczne
  Festiwal Filmów Niezależnych RePeFeNe

  Międzynarodowy festiwal twórców niezależnych w Rybniku. W ramach festiwalu odbywa się pokaz filmów konkursowych w trzech kategoriach: fabuła, eksperyment i film dokumentalny.

  RYJEK (Rybnicka Jesień Kabaretowa)

  Festiwal grup kabaretowych, organizowany od 1996 roku przez Fundację Elektrowni Rybnik.

  Opis

  Miasto położone jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obrębie Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej na Płaskowyżu Rybnickim na wysokości 210-290 m. n.p.m. nad rzeką Nacyną (dopływ Rudy) i Rudą (dopływ Odry). Północną część miasta stanowi Wysoczyzna Golejowska. Miasto położone jest na południowy zachód od Katowic.

  Najwyższym wzniesieniem w mieście jest Grzybówka (291 m.n.p.m.). Układ hydrograficzny Rybnika charakteryzuje się występowaniem licznych wód powierzchniowych płynących i stojących.

  Najważniejszym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Ruda - prawostronny dopływ Odry. Druga rzeka przepływająca przez miasto z południa na północ to Nacyna - dopływ Rudy.Wśród krajobrazów antropogenicznych zachowały się jeszcze "oazy" naturalnych układów przyrodniczych chronionych w ramach Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Przeważają na tym terenie bory, a mianowicie: bór mieszany, bór trzcinnikowy, suboceaniczny bór świeży oraz bór wilgotny. Duże nagromadzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt spotkać można wzdłuż dolin rzecznych, potoków i rozlewisk (np. bobry).Bardzo interesujący fragment torfowiska znajduje się na wschód od Rybnika-Paruszowca. Rosną tam: modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna.Z kolei znaczne ilości saren, jeleni, danieli występują w rejonie Głębokich Dołów - zbiorowiska buczyny karpackiej. Obok naturalnych form powierzchni na obrzeżach miasta i poza nim występują osobliwe formy antropogeniczne - stożkowe hałdy kamienia dołowego powstałe w wyniku działalności kopalń węgla kamiennego.

  Historia

  Początki Rybnika są dotąd mało znane. W okresie Średniowiecza Rybnik pełnił funkcję osady rybackiej, leżącej na ważnym szlaku handlowym, wiodącym z Krakowa przez Oświęcim do Raciborza i Wrocławia. Nazwa osady pochodziła od istniejących tu stawów rybnych. 
  Na przełomie IX/X wieku istniały 3 sadyby słowiańskie, które z czasem scaliły się w jeden organizm miejski. Lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła jeszcze przed 1308 rokiem. Rybnik przynależał do księstwa raciborskiego, później był stolicą wydzielonego księstwa rybnickiego. 

  Od 1327 roku został lennem korony czeskiej. Rybnik rozwijał się jako lokalny ośrodek handlu i rzemiosła i nadal znany był z hodowli ryb. W XV wieku miasto niszczyli husyci - w 1433 r. na rybnickim wzgórzu stoczona została zwycięska bitwa ze zwolennikami husytyzmu. 
  Od 1526 roku Rybnik z okolicą tworzył wydzielone terytorium zwane Rybnickim Państwem Stanowym i razem z całym Śląskiem był zależny od Habsburgów austriackich. 
  Od 1740 roku Rybnik był w granicach Prus. W 1788 r. państwo rybnickie zostało odkupione przez króla Fryderyka Wilhelma II i przeszło na własność skarbu pruskiego. Od 1818 roku utworzono powiat rybnicki z siedzibą w Rybniku. Na obszarze należącym obecnie do miasta od końca XVIII wieku rozwijało się górnictwo węgla kamiennego i inne gałęzie przemysłu. 

   Po I wojnie światowej mieszkańcy miasta i powiatu aktywnie uczestniczyli w powstaniach śląskich, a Rybnik był jednym z głównych ośrodków konspiracyjnych przygotowań do kolejnych zrywów powstańczych. Oficjalnie powrócił do Polski w lipcu 1922 roku.
  W okresie międzywojennym Rybnik pozostał miastem powiatowym. Liczył już wtedy 28 500 mieszkańców i ulegał intensywnym przeobrażeniom. W ich wyniku zyskał opinię najpiękniejszego obok Poznania miasta w Polsce.

  Miasto zostało wyzwolone 26 marca 1945 roku.

  Po wojnie zniszczenia szybko usunięto i zaczął się okres niebywałego rozwoju miasta, jako ośrodka dyspozycyjnego i usługowego dla silnie inwestowanego Rybnickiego Okręgu Węglowego. Poza przemysłem rozwijała się oświata, kultura, sport i rekreacja. W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej w latach 70. Rybnik powiększył się terytorialnie o kilka przyłączonych podrybnickich wsi i miasteczek. 

  Polecane obiekty
  • Kościół Akademicki pw. Wniebowzięcia NMP
  • Zamek
  • Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, zw. Starym
  • Figura św. Jana Nepomucena
  • Budynek starego ratusza
  • Budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku
  • Budynek urzędu miejskiego
  • Kościół ewangelicko – augsburski
  • Zespół szpitalny im. bł. Juliusza Rogera
  •  Bazylika Mniejsza pw. św. Antoniego Padewskiego, zw. nowym kościołem
  • Pocysterski dwór w Stodołach
  • Drewniany kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu
  • Drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni

  Komentarze i oceny

  średnia ocena ogólna: 5
  19 Stycznia 2011r. o 21:32
  ocena ogólna
  12 Grudnia 2010r. o 14:17
  Pomimo tego, że Rybnik leży można powiedzieć na Śląsku to to miasto zupełnie odstaje od typowych śląskich aglomeracji. Powietrze jest czystsze i lepiej się tu oddycha. W mieście jest faktycznie wiele obiektów, które warto zobaczyć i zwiedzić.
  ocena ogólna
   

  Dodaj komentarz

  Zaloguj się tutaj


   -

  Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW