-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Zdjęcia miasta


 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Sucha Beskidzka
gmina Sucha Beskidzka, powiat suski, województwo małopolskie
www.sucha-beskidzka.pl
Fakty
  • • Z Suchej Beskidzkiej pochodzą m.in.: bracia Ferdynand i Walery Goetel, Andrzej Szczepkowski (aktor, ojciec Joanny Szczepkowskiej) czy Billy Wilder (reżyser amerykański – m.in. Pół żartem, pół serio z Marylin Monroe).
  • • Miasto jest punktem wyjścia szlaków turystycznych w Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki.
Informacje praktyczne

• Położenie przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych Sucha- Kraków - Żywiec –Zakopane

• Miasto posiada 2 hotele

• W mieście działa kryta pływalnia i kompleks sportowy – Orlik 2012

Wydarzenia cykliczne
• Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bajdurek"

- jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury województwa małopolskiego. Termin: maj.

• Suskie Spotkania z Folklorem

- czerwiec

• Dni Ziemi Suskiej

- czerwiec/lipiec

• Dni Muzyki Na Zamku

- wrzesień

• Festiwal Pieśni Patriotycznej „To Polska - Moja Ojczyzna”

- początek listopada

Opis

Miasto powiatowe, leży w kotlinie w dolinach rzek Stryszawki i Skawy, na pograniczu Beskidów Makowskiego, Żywieckiego i Małego.  

Sucha Beskidzka liczy obecnie ok. 10 tysięcy mieszkańców spełnia od wielu lat rolę lokalnego centrum administracyjno gospodarczego. Ranga miasta wzmocniona została znacznie w wyniku ponownego uzyskania przez Suchą statusu stolicy powiatu.

Miasto staje się coraz ważniejszym ośrodkiem edukacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym. W ostatnich latach rozpoczęły swoją działalność: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Ośrodek Zamiejscowy Politechniki Krakowskiej.

Sucha Beskidzka, minio ogólnie znanych problemów gospodarczych dotykających nasz kraj, przeżywa wyraźny rozwój. Stopa bezrobocia jest tutaj zdecydowanie niższa od średniej krajowej.

Historia

Początki zasiedlenia kotliny suskiej wiążą się z akcją kolonizacyjną książąt oświęcimskich. Według przekazów źródłowych, w 1405 r. Jan II, Książę Oświęcimski wydał przywilej, w którym zezwalał niejakiemu Strzale na lokację w tym miejscu osady. Skąpe dokumenty źródłowe niewiele  mówią o tym najwcześniejszym okresie dziejów Suchej. Strzałowie pozostawali jej właścicielami prawdopodobnie przez kilkadziesiąt lat, następnie, w II połowie XV w. Sucha Beskidzka  przeszła w ręce Słupskich.

W 1554 r. Stanisław Słupski sprzedał osadę złotnikowi krakowskiemu Gaspare Castiglione, który po uzyskaniu nobilitacji szlacheckiej przybrał od swojej posiadłości polskie nazwisko - Kasper Suski. Z postacią Kaspra Suskiego wiąże się budowa zamku, który miał stać się na kilkaset kolejnych lat centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym okolicznych terenów. Doszło do tego za czasów kolejnych właścicieli Suchej, Komorowskich, którzy na początku XVII w. skupiali w swych rękach znaczne obszary ziemskie w okolicach Suchej Beskidzkiej i na Żywiecczyźnie. Po ich podziale w 1608 r. zachodnia część trafiła w ręce Piotra Komorowskiego i aż do 1939 r. jako tzw. "państwo suskie" pozostawała w rękach prywatnych właścicieli, którymi - po Komorowskich - były inne znane polskie rody: Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich.

Wiek siedemnasty stanowi okres szybkiego rozwoju dominium suskiego. Piotr Komorowski założył w Suchej parafię, poświęcił też wiele starań na rozbudowie dawnego dworu obronnego Kaspra Suskiego, tworząc okazałą rezydencję magnacką. W tym okresie powstały także w Suchej: huta szkła, młyn wodny, gorzelnia, browar, kuźnia żelaza i miedzi. W wieku XVIII Sucha Beskidzka pod rządami Wielopolskich przeobraziła się z osady typowo rolniczej w osadę targową, na podstawie przywilejów otrzymanych od króla polskiego a następnie po 1772 roku od cesarza austriackiego. W ostatnich latach panowania Wielopolskich zmodernizowano i rozbudowano hutę żelaza tzw. "Kuźnice Suskie", znajdujące się w centrum osady. W 1843 roku dobra suskie wykupili od Wielopolskich Braniccy herbu Korczak. Lata czterdzieste XIX w., były dla Suchej Beskidzkiej jednym z najcięższych okresów w historii. Obfitowały w powodzie i epidemie, które stały się główną przyczyną klęsk i nieurodzajów.

W latach 80-tych XIX stulecia po uruchomieniu tzw. linii transwersalnej kolei, Sucha stała się ważnym węzłem kolejowym. Wówczas właścicielami miejscowości byli już Braniccy, z których nazwiskiem wiąże się powstanie wspaniałego zbioru biblioteczno-muzealnego na zamku, w swoim czasie jednej z największych bibliotek prywatnych na ziemiach polskich..

Ostatnie ćwierćwiecze ubiegłego stulecia można były okresem ożywienia gospodarczego. Rozbudowano Suski Browar, a w 1883 roku otwarto linię kolejową Sucha - Żywiec, natomiast w rok później linię Kraków - Sucha - Nowy Sącz. Sucha Beskidzka stała się ważnym węzłem kolejowym - a kolej była jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców. W 1886 roku powstał tartak, przy którym założono straż ogniową. Ukoronowaniem tego okresu było nadanie Suchej Beskidzkiej w 1896 roku praw miejskich. W 1922 roku dobra Suskie drogą wiana przeszły na Tarnowskich. Właścicielem zamku wówczas był hrabia Juliusz Tarnowski.

 Przed I wojną światową a także w okresie powojennym w Suchej rozwijały się instytucje kulturalno - oświatowe. Działały: Towarzystwo Oświaty Ludowej, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Towarzystwo Szkoły Ludowej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej oraz harcerstwo.

W okresie powojennym, w latach 1956-75 na mapie administracyjnej kraju po raz pierwszy pojawił się Powiat Suski, a w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r. miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa bielskiego. W 1964 r. do tradycyjnej, dawnej nazwy miasta, dodano oficjalnie drugi człon - "Beskidzka", jednoznacznie identyfikujący miejsce jego położenia na mapie Polski.

Polecane obiekty
  • Renesansowy zamek - "Mały Wawel"
  • Park typu krajobrazowego z XVIII/XIX w.
  • Zespół klasztoru kanoników regularnych - Kościół neogotycki z początku XX w. wg projektu Teodora Talowskiego
  • Karczma „Rzym”
  • Kaplica konfederatów barskich na górze Jasień z XVIII wieku
  • Muzeum Ziemi Suskiej ul. Batalionów Chłopskich 22
  • Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej ul. Zamkowa 1

Komentarze i oceny

średnia ocena ogólna: 5
7 Listopada 2011r. o 16:19
ocena ogólna
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW