-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Polecane obiekty


aby polecić obiekt musisz być zalogowanym
 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym mieście
Zabrze
gmina Zabrze, powiat Zabrze, województwo śląskie
www.zabrze.pl
Fakty
Informacje praktyczne

Siedziba Śląskiego Centrum Chorób Serca ul.Szpitalna 2, 41-800 Zabrze Tel. 32/ 37 33 700, Fax: 32/ 37 33 786 http://www.sccs.pl

Wydarzenia cykliczne
Muzyczne Lato

Plenerowe, wakacyjne koncerty które odbywają się w każdą sobotę od lipca do sierpnia na których występują gwiazdy z polski i zagranicy. Bez Muzycznego Lata wiele osób po prostu nie wyobraża sobie wakacji w mieście. Koncerty odbywają się obok stadionu Górnika Zabrze przy ul. Roosevelta.

Opis

Zabrze jest miastem na prawach powiatu i leży w województwie Śląskim, w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (50,18o N 18,46o E). Zabrze zajmuje powierzchnię 80,43 km2. Graniczy ono od północnego wschodu z Bytomiem, od wschodu z Rudą Śląską, od południa z gminą Gierałtowice, od zachodu z Gliwicami, a od północnego zachodu z gminą Zbrosławice.

Miasto położone jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Wyżyny Śląskiej i Kotliny Raciborskiej. Północna część miasta znajduje się w obrębie Płaskowyżu Bytomskiego stanowiącego zachodni fragment Wyżyny Śląskiej, natomiast południowa leży na obszarze Działów Gliwickich będących podstawową częścią Kotliny Raciborskiej. Najwyżej położone partie z pojedynczymi wzniesieniami dochodzą do 300 m n.p.m. i ciągną się wzdłuż wschodniej granicy miasta. Najniżej położone są tereny południowej i środkowej części miasta (225 m n.p.m.).

Położenie miasta jest bardzo korzystne, jednak w sferze komunikacji jest jeszcze sporo do zrobienia. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 4, zapewniająca dobre połączenie z zachodem kraju. Dobre powiązanie z aglomeracją katowicką zapewni realizowana właśnie Drogowa Trasa Średnicowa. Po wybudowaniu autostrad A-4 i A-1, Zabrze będzie miało znakomitą komunikację na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe.

Historia

Choć bardzo młode (prawa miejskie uzyskało w 1922 roku), Zabrze posiada bardzo bogate dzieje. Położone na przecięciu szlaków handlowych, tereny  miasta były doskonałym miejscem osadniczym, tym bardziej, że w ziemi ukryte były niezliczone skarby. Już w XVI w. powstały pierwsze kuźnie żelaza. Istniejące do tej pory osady rolnicze zaczynają zmieniać swój charakter, stają się osiedlami przyfabrycznymi. W 1790 roku odkryto bogate złoża węgla kamiennego (w 1791 roku powstaje kopalnia "Królowa Luiza"), co zapoczątkowało rozwój wielu gałęzi przemysłu. Powstają kopalnie: ,,Concordia"(1849), przy której swoją działalność rozpoczęła Huta Donnersmarcka (1851) - obecnie Huta Zabrze, następnie "Jadwiga" (1861), ,,Guido" (1871), ,,Ludwik" (1873), "Zabrze Wschód" (1876) i "Makoszowy" (1906). Tereny Zabrza wchodziły w skład przynależnych biskupowi wrocławskiemu tak zwanych -"dóbr ujazdowskich" Do XVI wieku Zabrze należało do ziemi Piastów Śląskich (z linii Opolsko- Raciborskiej) pod panowaniem kolejno: Czech, Austrii, a od 1742 roku Prus. Następni właściciele to rody Bierawskich, Sambora, Dluhomila, Gierałtowskich, Konieckich, Welczków, Praschmów, Mieroszewskich. Część miasta  wchodziła w skład jednej z największych na Śląsku fortun Ballestremów. W 1826 roku właścicielami terenów zabrzańskich zostali Donnersmarckowie. Wtedy to powstała główna ulica miasta  - dzisiejsza ulica Wolności. Wybudowano linię kolejową do Wrocławia. Duże znaczenie miał koncern Borsiga, który przyczynił się do rozwoju przemysłu ciężkiego w Biskupicach, ale także wybudował tam, i nie tylko tam, zespół domów dla swoich pracowników. Przeprowadzona przez władze pruskie w 1873 roku reforma administracyjna spowodowała utworzenie powiatu zabrskiego (26 wiosek i okręgów dworskich). Mówiono wtedy o Zabrzu, że była to największa wieś w Europie, posiadająca m.in. 3 huty, kilka kopalń, koksownie, brykietownię, hutę szkła, zamieszkała przez 65 000 mieszkańców. Pierwsza próba nadania praw miejskich w 1875 roku nie powiodła się. Nie chcieli tego właściciele ziemscy, którzy dzięki temu, że Zabrze było wsią, płacili niższe podatki. W 1915 roku Zabrze zmieniło nazwę na Hindenburg i tak zostało do roku 1945. W wyniku powstań śląskich oraz przeprowadzonego w marcu 1921 roku plebiscytu nowa granica przecięła powiat zabrski na część polską i niemiecką, a pozostałe w granicach republiki weimarskiej gminy, z wyjątkiem Sośnicy, weszły w skład miasta Zabrza, którego obszar powiększył się do 4406 ha. Zabrze stało się miastem granicznym. Przyspieszyło to nadanie 1 października 1922 praw miejskich. Zabrze liczyło wtedy 127 000 mieszkańców i było drugim po Wrocławiu, pod względem liczebności, miastem na Śląsku. Lata 20-te i 30-te XX wieku to okres rozbudowy miasta. Powstało wiele budowli w stylu funkcjonalno- modernistycznym, które są przykładem dobrej architektury. W styczniu 1945 roku wojska radzieckie zdobyły miasto, a w marcu administrację przejęły władze polskie. Zaczęło się wysiedlanie ludności niemieckiej, w zamian przybyło do Zabrza wielu emigrantów z Kresów Wschodnich, Francji, Belgii, Niemiec i Kongresówki. Następuje szybka rozbudowa miasta, powstają przede wszystkim, nowe osiedla mieszkaniowe. W 1951 roku miała miejsce kolejna reforma administracyjna, której efektem było przyłączenie do Zabrza Grzybowic, Mikulczyc, Rokitnicy, Kończyc, Pawłowa i Makoszów, a w 3 lata później Helenki. W ten sposób miasto uzyskało swój ostateczny kształt. Obecnie, górnicze niegdyś miasto, zasadniczo zmieniło swój profil. Nie ma w nim przemysłu ciężkiego i wydobywczego (czynna jest tylko kopalnia Makoszowy). Rozwija się przemysł elektromaszynowy i chemiczny. Rośnie udział usług, w tym znaczący udział mają "usługi medyczne" (pierwsze przeszczepy serca). Rozwój nauki i szkolnictwa wyznaczają: Polska Akademia Nauk, Śląska Akademia Medyczna (Wydział Lekarski i Oddział Stomatologii) i Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania). Wg danych Urzędu Statystycznego Zabrze w 1999 r. miało 199 153 mieszkańców.

Polecane obiekty

Muzea:

Skanseny:

Miejski Ogród Botaniczny

Komentarze i oceny

Brak komentarzy
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW