-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Dane teleadresowe

ulicapl. Jana Pawła II 10
kod pocztowy 58-150
miasto Strzegom
telefon1 +48 74 8550 286
e-mail bazylika.strzegomska@gmail.com
wwwwww.bazylika.strzegom.pl
 

Zdjęcia obiektu


więcej
 

Tu byli

Będziesz pierwszy, kliknij tutaj

 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym obiekcie
Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki, gmina: Strzegom
Informacje podstawowe
Opis
Kościół parafialny św. App. Piotra i Pawła to największy kościół w diecezji świdnickiej. Został wzniesiony na miejscu starszego.
Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w połowie XIII w. z łomu granitowo-bazaltowego, z zewnątrz nietynkowanego, do dekoracji użyto piaskowca. Budowniczymi byli joannici, najstarszy zakon rycerski, założony w 1130 roku w Królestwie Jerozolimskim, a już w 1180 roku pełniący swoją posługę w Strzegomiu. Budowa została ukończona przez mistrza Jakuba ze Świdnicy w 1390 roku.
Kościół wybudowany został według lokalnej odmiany gotyku (gotyk śląski) zwanego szkołą wrocławską, wzdłuż osi wschód-zachód. Jest to trzynawowa, pięcioprzęsłowa bazylika, założona na rzucie krzyża łacińskiego z transeptem. Długość nawy głównej wynosi 88 metrów, wysokość nawy głównej 27,5 metra, nawy boczne wysokie na 11 metrów. Mieści jednorazowo 4 tysiące wiernych.
Prezbiterium trzyprzęsłowe zamknięte jest poligonalnie, a towarzyszące mu nawy boczne zakończone są trójbocznie.
Fasadę zachodnią akcentują dwie wieże, z których północną wyprowadzono do wysokości szczytu.
Wnętrze nakrywają sklepienia krzyżowe, gwiaździste i sieciowe, wsparte na prostokątnych filarach. Żebra sklepienne spływają na kamienne wsporniki przedstawiające postacie proroków, panien mądrych i głupich, a także motywy roślinne.
Na zewnątrz widoczne są, związane z konstrukcją, kamienne łuki oporowe.
Szczyty transeptu i fasady zachodniej wykonano w cegle i ozdobiono ślepymi blendami z początku XVI wieku.
Uwagę zwracają bogato rzeźbione portale z tympanonami.
W portalu zachodnim z lat 70-tych XIV w widnieje posąg Chrystusa jako Sędziego świata, a obok postacie Matki Boskiej i św. Jana. W polach łuku dwa reliefy z życia św. Pawła.
Nad portalem północnym z III ćwierci XVI w. Koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa, poniżej Koronacja Batszeby przez Salomona i Koronacja Estery przez Ahaswera.
Nad portalem południowym z ok. 1400 r. Zaśnięcie Matki Boskiej.
W prezbiterium trójakardowe, kamienne sedilia, kamienne sakramentarium, wykonane przez Wolfanga z Wiednia w I poł. XV w., kamienna, późnogotycka chrzcielnica z XVI w., rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1592 r., na ścianach fragmenty polichromii z XIV i XVI w. oraz szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.
W wyższej wieży kościoła znajdują się trzy średniowieczne dzwony: 1. z 1318 r., 2. z 1405 r., 3. z 1424 r.
Przed rokiem 1718 kościół posiadał 40 ołtarzy w tym 29 gotyckich i 11 renesansowych. Pożar, który wybuchł w 1717 roku zniszczył oryginalne wyposażenie świątyni.

Najtrudniejszy okres dla świątyni miał miejsce po zakończeniu II wojny światowej: naruszona konstrukcja budowli, brak witraży, przeciekający dach i grożący zawaleniem strop na prezbiterium. Wkrótce dokonano remontu dachu nawy głównej (dachówka) i naw bocznych (blacha miedziana), remontu głównego frontonu świątyni, naprawy organów i prospektu organowego, założono nową posadzkę w kościele z piaskowca a w prezbiterium granitową, założono nową instalację elektryczną i nowe żyrandole, nowe nagłośnienie, wykonano chodniki granitowe wokół świątyni, dokonano remontu ołtarzy, sprawiono nowe ławki i konfesjonały, wyposażono zakrystię, wykonano zewnętrzne oświetlenie kościoła. Dnia 15 września 2002 r. abp. Francesco Pio Tamburrino odczytał bullę papieską ogłaszającą kościół św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu bazyliką mniejszą.
źródło: http://www.bazylika.strzegom.pl/bazylika/koscioly.html
Bilety
  • wstęp bezpłatny
Mówimy w języku
  • polski

Komentarze i oceny

Brak komentarzy
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW