-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Dane teleadresowe

ulicaPrzekopna 1
kod pocztowy 38-100
miasto Strzyżów
GSM +48609384320
e-mail farastrzyzow@gmail.com
wwwwww.strzyzowfara.parafia.info.pl
 

Zdjęcia obiektu

Brak zdjęć

Dodaj zdjęcia
 

Tu byli

Będziesz pierwszy, kliknij tutaj

 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym obiekcie
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała
Województwo: podkarpackie, powiat: strzyżowski, gmina: Strzyżów
Informacje podstawowe
Opis
Kościół orientowany, murowany z kamienia tzw. „łamanego”. Długość 45 m, szerokość 10 m (prezbiterium), 20 m (nawy). Prezbiterium wydłużone, trójprzęsłowe, zamknięte trójbocznie. Posiada 10 okien witrażowych i 2 zabudowane. Na głównym portalu umieszczono herb odnowiciela – Jana Wielopolskiego.
Wnętrze kościoła wymalowane w 1897 r. przez Jana Tabińskiego, odnowione w latach 2004 -2009. Na portalu prowadzącym z prezbiterium do zakrystii data pierwszej konsekracji – 1494. Do roku 1931 posiadał podziemia, które zostały zasypane przy okazji wymiany posadzki.
Wnętrze jest trójnawowe, pseudohalowe, czteroprzęsłowe. Od północy kruchta, prawdopodobnie z XVII w. Nawa główna równa wysokości prezbite-rium. Sklepienie gotyckie z końca XV w. w zakrystii, pozostałe z XVII w.: ko-lebkowe w nawie głównej, kolebkowe z lunetami w prezbiterium, z lunetami i gurtami w kruchcie; kolebkowo – krzyżowe w nawach bocznych. Łuk tęczy zamknięty półkoliście, wsparty na filarach przyściennych. Okna gotyckie za-mknięte ostrym łukiem, dwustronnie rozglifione. Chór muzyczny wzniesiony w XVIII w., wsparty na trzech arkadach filarowych, podsklepiony krzyżowo.
Do chwili rozbiorów kościół był nieustannie wzbogacany. W czasach józefińskich został pozbawiony swego bogatego wyposażenia. Zmniejszono liczbę ołtarzy a na ścianach pozostawiono jedynie cztery epitafia: obok zakrystii epitafium Kaspra Stanisławskiego, podczaszego sanockiego (+ 1656), po prawej stronie prezbiterium epitafium Ks. Adama Augustinusa (+1636), Teresy Dydyńskiej (+1844) i Reginy Bączalskiej z Jedlicza (+1630).
Ołtarz główny pochodzi z XVIII w. W polu głównym krucyfiks z I połowy XVII w, po bokach rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Kazimierza Królewicza. Tabernakulum rokokowe z XVIII w. z kolumienkami
Po prawej stronie przed prezbiterium ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP z połowy XVII w. W centrum obraz: Matka Boża Niepokalanie Poczęta, przedmiot szczególnego kultu od wieków; zasłaniany obrazem Matki Bożej Szkaplerznej.
Obok kościoła znajduje się posadowiona osobno wieża w stylu gotyckim, w części dolnej murowana z kamienia i współczesna kościołowi. Górna część wymurowana w XIX w., po wielkim pożarze w r. 1895. Posiada wysokość 36 m.

Strzyżów jako uformowana Parafia istnieje przynajmniej od 1340 r. Jej nazwa występuje przy okazji płaconego świętopietrza. Wynika z tego, że mając już swą pełną organizację, powstać musiała wiele wcześniej. Obejmowała swym zasięgiem sam gród a ponadto: Godową, Żyznów, Gbiska, Brzeżankę, Tropie, Żarnową i Łętownię.
Na przełomie XV i XVI w., oprócz istniejącego dziś głównego kościoła pw. Bożego Ciała, Strzyżów posiadał jeszcze dwa mniejsze: św. Katarzyny i św. Michała Archanioła. 26. 04. 1632 r. administrator diecezji krakowskiej Ks. Piotr Gembicki erygował w Strzyżowie prepozyturę i nadał proboszczowi tytuł prepozyta – przełożonego kolegium księży całego okręgu.
Rozbieżne są dane dotyczące okresu reformacji. Jedne mówią o wierności Kościołowi i wielkim kulcie maryjnym, inne wspominają o zagarnięciu kościoła przez reformatorów. Historycy przychylają się do pierwszej opinii, gdyż w dokumentach wizytacyjnych brak jakichkolwiek wiadomości o istnieniu zboru ariańskiego. Wspomnieć jednak należy, że ze Strzyżowa wywodzili się działacze reformacyjni, którzy znani są przede wszystkim poza Strzyżowem, co może być też dowodem, że w swoim rodzinnym mieście nie znaleźli posłuchu. Z dokumentów wynika, że duże zasługi mają tutaj gorliwi proboszczowie: Adam Augustyn Jazaniński i Krzysztof Wielopolski.
Kościół parafialny od samego początku nosił wezwanie „Bożego Ciała”. Wg niektórych miał być erygowany w 1401 r. przez biskupa krakowskiego Piotra Wysza. Jego początki sięgają XV w., być może został zbudowany w miejscu dawnego, drewnianego kościoła, który mógł strawić wielki pożar miasta w dniu 9. 03. 1480 r.
Świątynia została konsekrowana w 1494 r. za czasów kardynała krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka. Jej świetność znała cała okolica.
W roku 1657 wojska Rakoczego II zniszczyły doszczętnie miasto i świątynie. Ocalał co najwyżej kościół św. Michała, położony poza obrębem miasta.
Król Jan Kazimierz zwolnił strzyżowian z podatków na 4 lata, aby mogli odbudować kościoły i budynki miejskie. 16. 06. 1678 r. sufragan krakowski Michał Oborski konsekrował odbudowane świątynie – parafialną i św. Katarzyny (kościół szpitalny). Duże zasługi w odbudowie, oprócz mieszczan, ma starosta biecki, późniejszy wojewoda krakowski Jan Wielopolski. On fundował klasztor reformatów w Bieczu i Krakowie, a w dla Strzyżowa ufundował prebendę kaznodziejską, promotorię bractwa Różańca św., obraz Niepokalanej (do bocznego ołtarza) i krzyż do ołtarza głównego, który otrzymał jako dar od Papieża Urbana VIII.
Działania władz zaborczych w okresie józefinizmu doprowadziły do dewastacji kościoła. Usunięto m.in. ołtarze św. Antoniego, św. Józefa, św. Sebastiana i św. Katarzyny. Dzięki trudowi Parafian pod przewodnictwem proboszczów: Ks. Józefa Twaroga (1844 – 1864) i Ks. Augusta Nalika (1864 – 1878) został częściowo odrestaurowany i zabezpieczony.
Po pożarze w 1895 r. sporządzono nowy dach i wymalowano wnętrze. Polichromię i kilka obrazów ołtarzowych wykonał Jan Tabiński. W okresie międzywojennym sprawiono nowe dzwony (zabrane przez Austriaków) i wstawiono nową posadzkę w nawie głównej i bocznych.
W latach 50-tych ub. wieku wykonano nowe stalle dębowe (Stanisław Kut z Nawsia) i odnowiono polichromię kościoła. W 1958 r. dach pokryto nową dachówką z Dobrzechowa. Jak wspominają dokumenty, większość wysiłków miejscowego duchowieństwa była skierowana bardziej na sprawy religijne i społeczne niż remontowe i budowlane.
Wiele prac wykonano w latach 1970 – 2000. M. in. odnowiono ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, zabezpieczono okna, odnowiono zewnętrzne ściany świątyni, mur okalający kościół, wyremontowano organy, odnowiono obrazy, zakupiono nowe ławki. Przy kościele zbudowano parking i ułożono obejście. Nie zapomniano też o plebanii i budynkach Parafialnych. W tym okresie czasu wybudowano kościoły w Żarnowej i Gliniku Zaborowski (powstały tam samodzielne Parafie), rozbudowano kaplicę w Brzeżance.
Za całokształt pracy duszpasterskiej i administracyjnej, Ks. Prałat Adam Nowak otrzymał w r. 2000 tytuł Honorowego Obywatela Strzyżowa.
Po roku 2000 trwają nadal prace przy świątyni: wymieniono instalację elektryczną, założono nowe kinkiety i duży żyrandol, wymieniono elektryczne piece grzewcze, znakiem czasu jest także zamontowany system monitorująco – alarmowy.
W roku 2003 nastąpił dalszy podział Parafii. Utworzono nową, obejmującą wschodnią część miasta. Wysiłkiem Parafian zbudowano tam tymczasową kaplicę, która będzie służyć do czasu wybudowania świątyni.
W roku 2004 rozpoczęto wielkie dzieło oczyszczenia i odnowienia polichromii wewnątrz kościoła. Przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przy dużym zaangażowaniu Parafian, przy współudziale Polonii strzyżowskiej w USA oraz władz Gminy i Miasta oraz Powiatu trwają prace, których koniec obliczono (przy sprzyjających warunkach) nawet na 8 lat.
Czynne
Msze niedz.: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12.30, 18:00
Bilety
  • wstęp bezpłatny
Mówimy w języku
  • polski

Komentarze i oceny

Brak komentarzy
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW