-
Szukaj
Szukanie zaawansowane

 

Dane teleadresowe

miasto Złoty Potok
 

Zdjęcia obiektu


więcej
 

Tu byli

Będziesz pierwszy, kliknij tutaj

 

Wydarzenia

w najbliższym czasie brak zarejestrowanych wydarzeń


Dodaj wydarzenie
Pokaż więcej wydarzeń w tym obiekcie
Rezerwat OSTRĘŻNIK
Województwo: śląskie, powiat: częstochowski, gmina: Janów
Informacje podstawowe
Opis
Rezerwat został utworzony w 1960 roku. Obejmuje on wapienne wzgórze z ruinami XIV-wiecznej warowni. Na terenie rezerwatu znajduje się Jaskinia Ostrżęnicka oraz okresowe źródło.

RUINY WAROWNI OSTRĘŻNIK
Zamek w Ostrężniku jest jednym z najsłabiej poznanych obiektów obronnych na obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
Nie wiadomo, z czyjej inicjatywy warowania ta została wzniesiona. Technika budowy oraz jej rozmiary wskazywać mogą na to, że budowę rozpoczęto w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, jednak Ostrężnik nie pojawia się w źródłach wśród zamków budowanych przez ostatniego Piasta.
Dziś trudno jest odczytać zarys murów warowni. Zachował się on w paru miejscach i to tylko do wysokości fundamentów.
Zamek położony jest na wapiennej skale o wysokości 40 metrów. U jej podnóża znajduje się jaskinia ostrężnicka, której korytarze miały się ponoć łączyć z zamkiem. Wejście do warowni znajdowało się od strony wschodniej.
Dzisiaj z trudem można dojrzeć zarys podziału zamku na górny oraz dolny i podzamcze, które było położone najniżej. Otaczał je wysoki wał ziemny.
Od strony południowej zauważyć można pozostałości po wysuniętej przez kurtynę muru zamku dolnego czworobocznej baszty – być może była to brama zamkowa.
Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach zamek został opuszczony. Być może utracił on po prostu swe znaczenie na rzecz zamków w Bobolicach i w Olsztynie i – jako zbędny – został opuszczony. Rozebrano go w XVIII i XIX stuleciu.

Pierwsza historyczna wzmianka o tym miejscu pochodzi z XIX wieku. Pojawia się wówczas nazwa Ostrężnik, używana w odniesieniu do skały, na której niegdyś miał się znajdować zamek. Zaprzeczyły temu później rejestry częstochowskie, w których Ostrężnik figurował jako ruiny wieży wartowniczej. Była to jednak twierdza, co potwierdziły badania terenowe. Istnieje przypuszczenie, że mógł to być zamek zbójecki lub też więzienie. Pojawiają się również hipotezy, jakoby zamek miał nigdy nie być zamieszkały.
Bilety
  • wstęp bezpłatny

Komentarze i oceny

Brak komentarzy
 

Dodaj komentarz

Zaloguj się tutaj


 -

Właściciel serwisu:                   Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2010-2018 © gdziebylec.pl – cała Polska w kieszeni           Developed by:   Projektowanie stron WWW